Privacy

1. Pirvacy gegevensverklarig

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Mitari Hijstechniek B.V., gevestigd aan de Maas 40 5684 PL Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Mitari Hijstechniek B.V.
de Maas 40
5684 PL Best
KVK 17066248
BTW NL805431597B01

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier van gegevensverzameling. De gegevens die wij verzamelen worden opgeslagen volgens de richtlijnen van de Europese Economische Ruimte (EER).

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Mitari verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een CV of LinkedIN profiel door te sturen en/of in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende webpagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type (smartphone, tablet, laptop of pc)

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mitari Hijstechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw sollicitatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze vacatures

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mitari Hijstechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteiten en doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij op grond van een wettelijke regeling, het recht een langere bewaarperiode voorschrijft. Over het algemeen worden uw persoonsgegevens bij afwijzing na de sollicitatie procedure verwijderd. Bij indiensttreding worden uw persoonsgegevens bewaard tot einde dienstverband.

6. Gegevenswerking met derde partijen

Mitari Hijstechniek B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derde.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mitari.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mitari.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor het aanvragen van een inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dient u contact op te nemen met privacy@mitari.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander persoon, of een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mitari.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mitari Hijstechniek B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mitari Hijstechniek B.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mitari Hijstechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mitari.nl. Mitari.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

     • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
     • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
     • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.mitari.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (178.62.211.14]); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.